Лов


Ловиштима општине Лакташи управља Ловачко удружење „Козара“ Лакташи, које је основано 1955. године. Најбројније и најчешће врсте гајене дивљачи лакташког ловишта су зец, фазан, срна и пољска јаребица. Кад је ријеч о дивљачи, дивља свиња је пролазна дивљач и зими се појављује на обронцима Козаре, Црног врха и Гумјере.
Захваљујући ријеци Врбас и његовим притокама, у нашем ловишту има доста мочварица свих врста, од којих су најчешћа патка глувара и дивља гуска. У љетном периоду у равничарском дијелу се лови препелица, дивљи голуб и грлица.
Последњих неколико година у ловишту има доста предатора од којих су најбројнији лисица, куна, твор, јазавац и вук. Ловиште је прописно обиљежено а на главним улазима су постављене табле. У ловишту је изграђено 39 хранилишта за длакаву дивљач, девет хранилишта за пернату дивљач, 276 солила, 19 појилишта, три каљужишта за дивље свиње, 39 затворених чека, 69 осталих, три ловачке колибе и 18 ловачких кућа.
Ино-лов на миграциону дивљач је одавно присутан у нашем ловишту, посебно кад је ријеч о ловцима из Италије.
Koнтакт:
+ 387 (0)51 532 398