Слатина


Слатина је једно издвојено, индустријом незагађено, мирно излетиште и туристичко мјесто са дугом традицијом бањског и излетничког туризма. Назив мјеста се кроз историју више пута мијењао, па се Слатина некад звала Илиџа Слатина и Бања Слатина. У центру мјеста налазе се базени са љековитом водом
У јужном дијелу општине Лакташи, око тринаест километара сјевероисточно од Бањалуке налази се бања Слатина. Позната као медицинско-рехабилитациони центар и здравствено-рекреативни центар у Републици Српској.

Термоминерални слатински извори били су познати и старим Римљанима који су користили благодети термалне воде, а о томе свједоче новчићи пронађени на извору Бање. Прва научна исраживања на овом простору радио је професор Лудвиг 1888. године.
Објекат бање изграђен је 1936. године, а на овом подручју налазе се два минерална извора:термоминерално врело са температуром изнад 40°С и извори питке и минералне воде „Kисељаци“. Овај крај чува традицију бањског и излетничког туризма.