Централно врело Бање Слатина


Централно врело Бање Слатина подигнуто  је 1931. године. Објекат је због своје љепоте и посебности споменик који је под заштитом државе. Унутар врела пронађени су новчићи из римског доба, који свједоче о насељености овог подручја још од доба Римљана.