Položaj

Na sjeveru Republike Srpske, odnosno sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, četrdesetak kilometara od granice sa Hrvatskom, nalazi se opština Laktaši u kojoj živi oko 38.000 stanovnika. Sjedište opštine je gradić Laktaši, sa oko pet hiljada stanovnika a veća naselja su još Trn, Slatina, Aleksandrovac i Kriškovci. Od Banja Luke, kulturnog i administrativnog centra Republike Srpske, Laktaši su udaljeni 20-ak kilometara.

Laktaši se nalaze na prosječnoj nadmorskoj visini od 125 metara. Kroz opštinu Laktaši protiče Rijeka Vrbas koja ju dijeli na dva dijela. Župski dio se nalazi na desnoj obali Vrbasa a lijevčansko-potkozarski na lijevoj.

Laktaši su zbog svog geografskog položaja oduvijek bili dobro povezani saobraćajnicama koje su vezivale zapadnu Evropu sa Jadranskim morem. Kroz predio današnjih Laktaša, još u doba Rimljana, prolazio je jedan od glavnih puteva od Jadranskog mora do rijeke Save i Panonije koji je povezivao Salonu (Solin kod Splita) i Servitium (Gradiška), gdje se spajao sa magistralnim putem Siscia (Sisak) – Sirmium (Sremska Mitrovica). Magistralni put M-16 prolazi kroz Laktaše i na dosta mijesta se poklapa sa nekadašnjim rimskim putem. Laktaši su i u današnje vrijeme tranzitno područje koje presjecaju frekventne saobraćajnice. Veliki značaj za povezanost opštine Laktaši sa evropskim metropolama ima aerodrom Banjaluka koji je udaljen svega 3 km od centra grada.

Osim povoljnog geo-strateškog položaja, Laktaši se mogu pohvaliti i ogromnim prirodnim bogatsvom. Blaga i ugodna klima, plodno zemljište, šume, bogata hidrografska mreža, samo su neki od razloga zbog kojih su Laktaši bili naseljeni još u praistoriji. Međutim, ono po čemu su Laktaši postali nadaleko poznati jesu termo-mineralni izvori. Od ukupno devet banja u Republici Srpskoj, u Laktašima se nalaze čak dvije a to su Banja Laktaši i Banja Slatina, od davnina poznate po čudotvornim izlječenjima i blagotvornim dejstvima na ljudski organizam. 

U današnje vrijeme, glavne saobraćajnice koje vode do Laktaša su magistralni put M-16 i auto put Gradiška-Banja Luka. Koristeći ove putne pravce, Laktaši su samo tridesetak kilometara sjeverno povezani sa auto putem Zagreb-Beograd i drugim značajnim međunarodnim pravcima. 

Još jedna važna saobraćajnica koja prolazi kroz Laktaše je i auto put “9. januar”, kojim se lako i brzo stigne do Doboja.

Copyright © 2017 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LAKTAŠI
Powered by : BitLab