Lov

Lovištima opštine Laktaši upravlja Lovačko udruženje „Kozara“ Laktaši, koje je osnovano 1955. godine. Najbrojnije i najčešće vrste gajene divljači laktaškog lovišta su zec, fazan, srna i poljska jarebica. Kad je riječ o divljači, divlja svinja je prolazna divljač i zimi se pojavljuje na obroncima Kozare, Crnog vrha i Gumjere.
 
Zahvaljujući rijeci Vrbas i njegovim pritokama, u našem lovištu ima dosta močvarica svih vrsta, od kojih su najčešća patka gluvara i divlja guska. U ljetnom periodu u ravničarskom dijelu se lovi prepelica, divlji golub i grlica.
 
Poslednjih nekoliko godina u lovištu ima dosta predatora od kojih su najbrojniji lisica, kuna, tvor, jazavac i vuk. Lovište je propisno obilježeno a na glavnim ulazima su postavljene table. U lovištu je izgrađeno 39 hranilišta za dlakavu divljač, devet hranilišta za pernatu divljač, 276 solila, 19 pojilišta, tri kaljužišta za divlje svinje, 39 zatvorenih čeka, 69 ostalih, tri lovačke kolibe i 18 lovačkih kuća.
 
Ino-lov na migracionu divljač je odavno prisutan u našem lovištu, posebno kad je riječ o lovcima iz Italije.
 

+ 387 (0)51 532 398

Copyright © 2017 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LAKTAŠI
Powered by : BitLab