Kamena kugla

Kamene kugle, fenomen su koji u BiH privlači sve više turista. Jedna od najvećih i prvih otkrivenih, pronađena je prije 15 godina nadomak u naselju Slatina.

Smještena u atraktivnom šumskom ambijentu, do polovine ukopana u potočić koji tokom ljeta ostane bez vode, privlačna je destinacija šetača i posjetilaca banje Slatina.

Samo porijeklo kugle zvanično nikad nije istraženo i dokazano. Postoji mnogo teorija o njenom nastanku. Jedna od njih je ta da je kugla magmatska stijena, a oblik kugle dobijen zahvaljujući radom prirodnih sila, prije svega vode, s obzirom na to da se pored nje nalazi potok, koji je u ranijim vremenskim epohama možda bio i veća rijeka.

Druga teorija govori da je ogromni kameni masiv u stvari meteorit. Treća teorija koja govori o tome da je kugla djelo ljudskih ruku, to jest da je kugla zaostavštvina drevnih civilizacija o kojima ne postoje pisani tragovi.

Kada je u pitanju vrijeme i način nastanka kamenih kugli, geolozi se slažu u mišljenju da čovjek nema nikakve veze sa nastankom ovog prirodnog fenomena. Period i način nastanka kamenih kugli pronađenih na ovom području naziva se inicijalni geosinklinalni vulkanizam.

Poznato je da se Panonsko more sa ovih područja povuklo prije sedam miliona godina, što znači da su kugle nastale duboko pod površinom mora i to usred vulkanskog djelovanja. Kada je o načinu nastanka kugli riječ, geolozi kažu:

"Prilikom erupcije vulkana stijene u obliku lave su izbačene u morskoj dubini, što je stvaralo dodatne praskove i komadanje na više dijelova, a pod dejstvom vode i naglog hlađenja stvarao se okrugli oblik opasan manganskim plaštom, što je kuglama dalo dodatnu čvrstoću“.

Bez obzira na naučna objašnjenja ovoga fenomena, sve više turista i bionergičara dolazi u Slatinu da vidi, dodirne ili pak zagrli ovu kamenu gromadu jer vjeruju da ima pozitivna zračenja i širi našu auru.
 

Copyright © 2017 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LAKTAŠI
Powered by : BitLab