Izgubljeni grad Balkis

Ostaci ranovizantijskog izgubljenog grada “Balkisa” iz IV vijeka nalaze se u selu Bakinci, opština Laktaši.

Grad je stradao 597. godine u naletu avarsko-slovenskog vojskovođe Bajana. Tada je na putu od Servicijuma (Gradiška) prema Saloni (Solin,) srušeno preko 40 stražarnica i refugija, zajedno sa pomenutim gradom, prilikom čega je stanovništvo ovih krajeva teško stradalo.

Grad je opasan odbrambenim zidovima u dužini oko 480 metara, debljine oko 1,5 metar, dok su zidovi na pojedinim mjestima očuvani do visine od četiri metra. U sklopu ovog kompleksa pronađeno je i srednjovjekovno zemljano utvrđenje Karaula.

Kompleks se prostire na preko 100.000 metara kvadratnih i u njemu su pronađeni objekti različite namjene. Istočno i jugoistočno od odbrambenih zidina utvrđenja, pronađene su i istražene tri ranovizantijske bazilike, koje su u periodu od IV do VII vijeka bile centar crkvenog života sjevernog dijela Bosne.

Nakon uređenja i turističke valorizacije, ovaj arheološki lokalitet imaće velike šanse da postane jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u okruženju.
 

Copyright © 2017 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LAKTAŠI
Powered by : BitLab