Crkva Svetog proroka Ilije

U naselju Klašnice, tri km od centra Laktaša, prema Banjaluci, nalazi se prelijep parohijski hram, podignut 1924. godine. Crkva Sv. proroka Ilije prvi put je devastirana tokom Drugog svjetskog rata, kada su uništene i ikone sa ikonostasa. Ikone su kasnije rekonstruisane i danas se mogu vidjeti u parohijskoj sali. Tokom godina, crkva je još nekoliko puta bila oštećena i obnavljana. Poslednji put, hram je obnovljen 1991. godine a dogradnja priprate hrama završena je 2007. godine.

Copyright © 2017 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LAKTAŠI
Powered by : BitLab