Banja Slatina

Banja Slatina nalazi se 12 kilometara južno od centra Laktaša, 12 km jugoistočno od Banjaluke i 18 km od Međunarodnog aerodroma Mahovljani. Sastavni je dio Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, najveće i najuglednije zdravstvene ustanove u oblastima fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedske hirurgije i baromedicine u Republici Srpskoj i BiH. Na lokaciji u Slatini funkcioniše Odjeljenje za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima koje u procesu liječenja i rehabilitacije kombinuje primjenu postulata struke i moderne medicinske tehnologije sa prirodnim blagodetima termomineralne vode i ljekovitog blata (peloida).

Zahvaljujući svojim karakteristikama termomineralna voda sa izvora u Slatini upotrebljava se kao pomoćno ljekovito sredstvo u sklopu kompletnih fizikalnih terapija i medicinske rehabilitacije, kupanjem (kupke i bazeni) na odgovarajućoj temperaturi, kod bolesti upalnog, degenerativnog, vanzglobnog reumatizma, stanja poslije povreda i trauma (operativno i neoperativno liječenih), stanja poslije operativnog liječenja diskus hernija kičmenog stuba, uznapredovalih degenerativnih promjena kukova i koljena (nakon ugradnje “vještačkih zglobova”), kod funkcionalnih i organskih oboljenja perifernih arterijskih krvnih sudova i drugih. Temperatura vode na izvoru je 42ºC.
Slobodnim padom, voda se od izvora dovodi do 4 zatvorena bazena sa ugrađenim masažerima i 20 terapijskih kada.

U sklopu banjskog kompleksa, 2007. godine izgrađen je moderni kompleks peloidnih kupatila u kome se pružaju usluge balneoterapije (primjena ljekovitog blata i termomineralne vode u svrhu liječenja). Ljekovito blato (peloid) nastaje u blatnim bazenima kiseljenjem gline u termomineralnoj vodi a onda se nakon završetka procesa zrenja najmodernijom tehnologijom priprema i dovodi do moderno uređenih blatnih kabina gdje se aplikuje na pacijenta/klijenta.

Smještajni kapaciteti od 300 postelja u 5 objekata, moderno opremljene sobe i apartmani koji raspolažu telefonom i televizorom, ishrana individualno prilagođena oboljenju/stanju pacijenta/klijenta, uslužno osoblje uz ugodan prirodni ambijent daje garanciju za vrhunsko liječenje, rehabilitaciju, kao i boravak u banjskom kompleksu Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ u Slatini. 

 

Početkom 2018. godine otvoren je novi smještajni kompleks Zavoda "Dr Miroslav Zotović" površine oko 9000 kvadratnih metara i smještajnog kapaciteta od 192 kreveta u 80 dvokrevetnih soba i 16 apartmana. Kompleks posjeduje najsvaremeniju medicinsku, ITK opremu, kao i bazen, wellness centar, terapijski blok, kongresnu salu, kafe-poslastičarnicu itd. Osim dosadašnje djelatnosti Zavoda - operativni zahvati, rehabilitacija i protetika, izgradnja ovog kompleksa omogućila je i razvoj zdravstvenog turizma.


Vrelo Banje Slatina

Centralno vrelo Banje Slatina je podignuto 1931. godine. Objekat je zbog svoje ljepote i posebenosti  spomenik koji je pod zaštitom države. Unutar vrela pronađeni su novčići iz rimskog doba, koji svjedoče o naseljenosti ovog područja još od davnina, kao i o tome da su stari Rimljani dobro poznavali ljekovita svojstva laktaških banja.

  Istorijat banje Slatina

Copyright © 2017 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LAKTAŠI
Powered by : BitLab