Flora i fauna

Kao rezultat specifičnog položaja opštine Laktaši i njene otvorenosti prema Panonskoj niziji i blizine Dinarskog sistema, javlja se i određen tip vegetacije. Na ravničarskim predjelima su zastupljene agrarne kulture i to uglavnom različite vrste žitarica i povrća, dok se u okolnim višim područjima proizvodi voće, prije svih jagodičasto, po čemu je ovaj kraj posebno poznat.

Na područjima pokrivenim šumama uglavnom preovlađuju mješovite šume hrasta kitnjaka i običnog graba kao i poplavne šume (vrbe, topole...) u dolinama rijeka. U ovim šumama zanimljiv oblik rekreacije predstavlja i ubiranje jestivih gljiva koje se mogu naći u proljetnom i jesenjem vremenu.
Šume ovog kraja, posebno područje Crnog vrha i Kozare, bogate su visokom i niskom divljači a ravničarski predjeli raznovrsnim vrstama ptica, što predstavlja posebnu atrakciju za ljubitelje lovnog turizma. Trenutno najzastupljenija vrsta lova je lov na divlje svinje, srne i lisice a od ptičjih vrsta, lov na prepelice i fazane.