Klima

Klima u opštini Laktaši je umjereno  kontinentalna sa četiri godišnja doba.
Prosječna godišnja temperatura vazduha je između 10 i 11ºC, najhladnija u januaru, sa prosjekom od -0,7ºC najtoplija u julu, u prosjeku 20,6ºC. Temperature vazduha tokom proljeća brzo rastu, dok je pad temperatura tokom jeseni postupan, što ukazuje da je jesen duža od proljeća, sa dužim sunčanim i toplijim periodima.
Područje opštine Laktaši karakteriše pojava slabih vjetrova, promjenljivog pravca, sa veoma malim srednjim brzinama, te se ovo područje zato smatra tihim područjem.
Prosječna količina padavina u toku godine je 948 mm, najviše u junu a najmanje u februaru. Dužina trajanja sniježnog pokrivača je između 40 i 55 dana a njegova prosječna debljina između 20 i 40 cm.