Vodene površine

Rijeka Vrbas, najveća rijeka na ovom području, sa svojim brojnim mrtvajama, brzacima i slapovima, pruža mnogobrojne mogućnosti sporta i rekreacije, a posebno su atraktivna mjesta gdje se pritoke Vrbasa spajaju sa osnovnim tokom.  Pored Vrbasa tu su još i njegove brojne pritoke, Bukovica, Klašnička rijeka, Turjanica, Vukešnica, Osorna i dr. Tu su i dva vještačka jezera u Trnu i Aleksandrovcu, od kojih je posebno atraktivno uređeno jezero u Trnu, pored koga je izgrađen i kompleks motela i restorana. Pored ovih rijeka i jezera, kao i mnoštva manjih potočića, brojna su mjesta pogodna za izlete,  kampovanja i ribolov, sa nedirnutom prirodom, pored starih vodenica, hladnih pitkih izvora, travnatih površina i šuma.