Reljef


Reljef opštine čini zanimljiva kombinacija brdovitih predjela Kozare, Crnog vrha i Gumjere po rubnim dijelovima i ravnica žitorodnog Lijevča polja u njenom središtu. Cjelokupan ambijent upotpunjuju brojni vodotoci, a prije svih rijeka Vrbas, koja svojim krivudavim tokom presijeca opštinu Laktaši na dva gotovo jednaka dijela.

Prema morfologiji (izgledu) ukupan prostor opštine Laktaši možemo podijeliti na tri reljefne cjeline: Župa, Lijevče i Potkozarje.

I  Lijevče - zahvata sjeverni ravničarski dio Panonske nizije, sa lijeve strane Vrbasa. Naselja koja pripadaju ovoj oblasti su: Kosjerovo, Mrčevci, Maglajani, Petoševci, Aleksandrovac, Mahovljani, Kobatovci i Laktaši.

II Potkozarje - zahvata dio južnog oboda Panonskog basena i dio niske planine Kozare. Naselja koja pripadaju ovoj oblasti su: Bukovica, Jablan, Glamočani, Bakinci, Riječani, Jakupovci, dio Mahovljana, Krnete i Trn.

III  Župa - zahvata sav prostor sa desne strane Vrbasa i čine ga brdoviti teren - pobrđe. Župi pripadaju naselja: Šeškovci, Kriškovci, Papažani, Petoševci, Milosavci, Drugovići, Miloševci, Devetina, Čardačani, Boškovići, Aleksići, Kobatovci, Veliko Blaško, Kadinjani, Ćetojevići, Rajčevci, Šušnjari, Malo Blaško, Slatina, Jaružani, dio Trna, Dovići.