Aerodrom

Međunarodni aerodrom Banja Luka
Aerodromi Republike Srpske a.d.
 


Uprava:
tel: +387 51 346 880
faks: +387 51 346 881


Aerodrom:
tel: +387 51 535 210
Faks:+387 51 535 247

Rezervacija karata tel: +387 51 219 973
e-pošta: : info@banjaluka-airport.com
www.banjaluka-airport.com