Red vožnje

Pavlović tours

Linija br. Laktaši- Banja Luka - Laktaši

Polasci iz Laktaša – radni dan

05,20

05,50

06,35

07,05

07,40

08.25

   11.15    11.55    12.20   13.00
   14.30  15.05    15.55   16.25   17.30
   18.00    19.10    20.20    

 

Polasci iz Laktaša – subota

05,20

05,50

06,40

07,40

08,25

11,55

13,00

15,05

16,25

18,00

   19,10

   20,20      

 

Polasci iz Laktaša - nedelja i praznik

05,50

06,40

07,40

08,25

11,55

13,30

15,05

16,25

18,00

 

 

 

Polasci iz Banja Luke – radni dan

05,20

05,55

06,30

07,25

09,50

10,20

11,15

12,10

12,35

13,45

   14,05

    15,15   16,00    17,05    18,10

   19,45

    22,35      

 

Polasci iz Banja Luke – subota

05,20

05,55

06,30

07,25

09,50

11,15

12,35

14,05

16,05

17,05

   18,40

   22,35      

 

            Polasci iz Banja Luke - nedelja i praznik

06,30

07,25

09,50

11,15

12,35

14,05

15,45

17,05

     18,40

     

 

 

Gradiška - Banja Luka

Polasci iz Gradiške - radni dan

5,30kt

5,50

6,15

6,40

7,30

8,25 kt

8,45

9,30

10,20

10,50

11,10*kt

12,00

13,30

14,05

14,20

15,15kt

16,00

    16,45

18,00

18,50

   19,30kt     21,00      

 

Polasci iz Gradiške - subota

05,50

06,40

07,55

09,30

10,50

12,00

13,30

14,05

16,45

18,50

19,30kt

21,00

 

 

 

 

Polasci iz Gradiške - nedelja

5,50

07,55

09,30

10,50

12,00

14,05

16,45

18,50

19,30kt

 

Polasci saobraćaja u toku školske godine preko "Prijedorske petlje", osim polazaka označenih sa "kt" koji saobraćaju na kružnom toku. Polazak označen sa * označava moguće kašnjenje.

 

 Banja Luka - Srbac

 

Polasci iz Banja Luke  - radni dan

07,00

11,30

15,15

 

Polasci iz Srbca- radni dan

5,45

8,30

12,45

 

Polasci iz Banja Luke – subota i nedelja

6,30

15,15

 

 

Polasci iz Srbca - subota i nedelja

8,30

17,00