Ostale institucije, udruženja i NVO

Naziv Adresa

 Kontakt   

JU Centar za socijalni rad Nemanjina bb, Laktaši

051/530-306

E-mail: csrlaktasi@blic.net

 

Crveni krst Nemanjina bb, Laktaši

051/532-034

Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Nemanjina bb, Laktaši

065/699-113

Dobrovoljno vatrogasno društvo Laktaši

Nemanjina bb, Laktaši

051/532-112

UG „Centar za djecu, mlade i porodicu“

Karađorđeva bb, Laktaši

051/535-310

E-mail: ocl@cdmpl.ba
 

Centar za odvikavanje od ovisnosti „Marjanovac“

Aleksandrovac bb 051/580-482; 580-252

E-mail: marjan@teol.net

Auto- moto društvo „Laktaši“

Ljevčanska 17, Laktaši 051/532-340

E-mail: amdlaktasi@teol.net

Kinološko udruženje „Šapica“ Laktaši

Laktaši 065/584-938

Udruženje roditelja sa četvoro i više djece „4+“

Karađorđeva bb, Laktaši

051/584-313
065/254-896

Klub studenata Slatine

Slatina bb

E-mail: kss@teol.net

Omladinski centar „Maglajani“

Maglajani

051/582-160; 582-161

oc.maglajani@gmail.com

 

Ekološko društvo „Kanarinac“

Laktaši 065/513-826       

E-mail: lakanarinac@yahoo.com

Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Laktaši

Karađorđeva 58, Laktaši

051/530-670
udruzenjervilaktasi@live.com