Kulturne i obrazovne ustanove

Škole

Naziv škole Adresa

 Kontakt   

O.Š. MLADEN STOJANOVIĆ Laktaši, Karađorđeva bb

051 535 516

O.Š. DESANKA MAKSIMOVIĆ Trn, Dositejeva 12

051 508 070

O.Š. GEORGIOS PAPANDREU Aleksandrovac bb

051 580 027

O.Š. HOLANDIJA

Slatina bb

051 588 025

O.Š. MLADEN STOJANOVIĆ Jakupovci bb

051 530 999

O.Š. MLADEN STOJANOVIĆ

Kriškovci bb

051 583 142
 
O.Š. HOLANDIJA Boškovići bb

051 501 140

VISOKA ŠKOLA „DOSITEJ“, TRN Dositejeva br.2, Trn

051/585-300; 065/010-150
www.vsdositej.edu.ba

   


Obdaništa

Naziv obdaništa Adresa

 Kontakt   

DJEČIJE OBDANIŠTE
''PRINCEZA KATARINA KARAĐORĐEVIĆ''

Mladena Stojanovića 1, Laktaši

051/532-209

DJEČIJE OBDANIŠTE ''ZVJEZDICE' Svetosavska bb,Glamočani, Trn

051/507-120

DJEČIJE OBDANIŠTE “HAPPY PLANET”, TRN Dositejeva, Trn

066/900-289


Kulturne ustanove i udruženja

Naziv ustanove Adresa

 Kontakt   

JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE Karađorđeva , Laktaši

051/532-260; 532-217

E-mail: udklaktasi@teol.net

 

NARODNA BIBLIOTEKA „VESELIN MASLEŠA“ Karađorđeva , Laktaši

051/ 535 – 196 (biblioteka)
051/ 535 – 197 (direktor)
051/ 535 – 195 (čitaonica)
E-mail: nbllaktasi@blic.net

 

KUD ''SLAVKO MANDIĆ'' Karađorđeva , Laktaši

051/530-615
E-mail:kudslavkomandic@blic.net
www.kudslavkomandic.com
 

SPKD ''PROSVJETA”

Karađorđeva , Laktaši

051/533-177