Biciklizam

Očuvana prirodna sredina, atraktivan reljef sačinjen šumskih brdovitih područja i ravnica laktaškog Lijevča polja, uz veliki broj vodenih površina, izvorišta, arheoloških lokaliteta i drugih zanimljivosti, čini opštinu Laktaši veoma atraktivnom za sve rekreativce a posebno za bicikliste. Od makadamskih poljskih i šumskih puteva idealnih za mountain bike do asfaltiranih cesta za porodičnu panoramsku vožnju, raznolikost je tolika da svatko može pronaći idealnu stazu za sebe.

MTB klub Laktaši, je nedavno osnovani biciklistički klub, koji pored svojih redovnih aktivnosti može da ponudi i rekreaciju u prirodi, takmičenja u biciklističkim kategorijama koje zadovoljavaju uslove brdskih i uličnih biciklističkih trka, mogućnost iznajmljivanja bicikla kao i usluge vodiča za rekreativce koji nisu sa ovog područja.

Klub sprovodi različite aktivnosti u cilju razvoja i unapređenje biciklizma, a naročito:

• Planiranje razvoja biciklističkog sporta;
• Društveno aktiviranje i edukovanje djece, omladine i odraslih u cilju usvajanja znanja i vještina vezanih za biciklizam;
• Unapređenje i popularizacija rekreativnog biciklizma;
• Praćenje i upoznavanje svojih članova sa državnim i međunarodnim iskustvima u oblasti biciklizma;
• Afirmaciju amaterskog i profesionalnog bavljenja biciklističkim sportom;
• Obilježavanje biciklističkih staza i puteva;
• Organizovanje sportskih priredbi, rekreativnih vožnji, trka, kampova, seminara, tribina, i drugih oblika stručnog usavršavanja u biciklizmu;
• Unapređenje bezbjednosti biciklista u saobraćaju;
•  Poštovanje ljudskih prava na osnovu Opšte deklaracije UN i Evropske konvencije o ljudskim pravima;
•  Zaštita životne sredine i druge aktivnosti.Kontakt telefon:
+387 65 538 907