Ribolov

Ribolov

Zahvaljujući bogatoj hidrografskoj mreži opštineLaktaši, ljubitelji ribolova imaju priliku da uživaju u pecanju na gotovo svim vodenim površinama. Naše vode su bogate brojnim vrstama ribe, kao što su amur, klen, škobalj, plotica, mrena, som i mnoge druge vrste. Ribolov se uglavnom odvija na rijekama Vrbas i Turjanica kao i na dijelu starog toka Vrbasa, poznatijem kao “Starača”, samo dva kilometra od centra Laktaša. Ribolovnim područjem opštine Laktaši upravlja Sportsko ribolovno društvo „Vrbas“ Laktaši.

SRD „Vrbas“ intenzivno radi na uređenju i poribljavanju voda kojima upravlja, s ciljem omogućavanja što kvalitetnijih uslova za sportski ribolav, kako svojim članovima, tako i turistima. Najviše aktivnosti oko uređenja obale i poribljavanja šaranom, amurom i babuškom realizovano je upravo na pomenutoj "Starači". Takođe, ovo društvo svake godine organizuje tradicionalnu manifestaciju „Đurđevdanski kup“ kao i druge manifestacije i takmičenja u ribolovu, koje se uglavnom održavaju u maju i junu.
Sve informacije vezane za pecanje, takmičenja, dozvole za ribolov, opremu i slično, mogu se dobiti na telefon +387 66916048 - Sportsko ribolovno društvo „Vrbas“ Laktaši

Pravilnik za ribolov na Starači

1.Ribolov je dozvoljen sa tri štapa plus takmičarac;
2.Dozvoljeno je nošenje dva šarana u mjerama propisanim ovim pravilnikom
3.Obavezno je vraćanje šarana preko 5 kg u vodu;
4.Zabranjuje se lov amura, a u slučaju ulova ribu je obavezno nepovrijeđenu vratiti u vodu (u slučaju povređivanja ribe, obavezno obavjestiti ribočuvara.);
5.Za sve ostale vrste važe standarni pravilnici o lovostaju i dozvoljenoj količini ulova;
6.Zabranjuje se postavljanje bilo kakvih objekata nad vodom, platformi i slično;
7.Zabranjuje se korištenje bilo kakvih plovnih objekata i plivanje u Starači;
8.Zabranjuje se obilježavanje i prisvajanje „mjesta“ čime bi se onemogućili drugi ribolovci u obavljanju ribolova;
9.Zabranjuje se bacanje ili ostavljanje smeća na ili u blizini obale;
10.Svaki ribolovac je dužan da ribočuvaru omogući nesmetano obavljanje dužnosti u okvirima zakonskih ovlašćenja.