Vize, carinski propisi, valuta

Carinski propisi

U Bosnu i Hercegovinu dozvoljeno je unošenje sledećih roba:

Roba nekomercijalnog karaktera

  • Roba nekomercijalne prirode, uključujuci poklone i suvenire, sadržanim u ličnom prtljagu putnika ne smije preći carinsku vrijednost od 200 KM
  • Duvanski proizvodi: 200 cigareta ili 100 cigarila ili 250 grama duvana.
  • Alkoholna pića: 2 litra stonog vina; ili 1 litar žestokog pica ili likera volumena veceg od 22%; ili 2 litra dezertnog vina, šampanjca ili drugog likera
  • Parfemi i toaletna voda: 60 cc/ml perfema i 250 cc/ml toaletne vode.
  • Putnicima mladjim od 17 godina nije dozvoljen prevoz gore navedenih prizvoda.

Lijekovi i tehnička oprema

  • Tehnička oprema: dokaz o pripadnosti (račun).
  • Farmaceutski proizvodi i lijekovi: recept.

Ograničena roba

  • Oružja, eksplozivi, municija, životinje, ugrožene vrste životinja.

Zabranjena roba za uvoz

  • Droga, oružje, krivotvorena i piratska roba, meso, mlijeko i drugi proizvodi životinjskog porijekla.

Vize

Sa validnim putnim dokumentima ulazak u Bosnu i Hercegovinu je veoma jednostavan. Postupci na granicama i aerodromima su standardizovani i jednostavni.
Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, sa pasošem ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Valuta

U Bosni i Hercegovini je zvanično platežno sredstvo konvertibilna marka. Međunarodna skraćenica za konvertibilnu marku je BAM. Marka je podijeljena na 100 feninga.
Paritet: 1 konvertibilna marka = 0,51129 EUR.
Novac možete da zamjenite u svim bankama, kao i ovlaštenim mjenjačnicama.
Konvertibilna marka se izdaje u apoenima od 1/2/5/10/20/50/100/200.
Važeći kurs možete da provjerite na adresi Centralne banke Bosne i Hercegovine www.cbbh.ba

 

Više informacija na: www.uino.gov.ba
Uprava za indirektno oporezivanje
Bana Lazarevića 78000 Banja Luka
e-mail: info @ uino.gov.ba