Međunarodni aerodrom Banja Luka

Aerodromi Republike Srpske a.d.


Rezervacija karata tel: +387 51 219 973; +387 51 219 974
                                                     
e-pošta: info@banjaluka-airport.com

www.banjaluka-airport.com