Gdje su Laktaši?

Na sjeveru Republike Srpske, odnosno sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, četrdesetak kilometara od granice sa Hrvatskom, nalazi se opština Laktaši. Sjedište opštine je gradić Laktaši, sa nekoliko hiljada stanovnika, privredno i kulturno središte opštine, a veća mjesta su još Trn, Slatina, Aleksandrovac i Kriškovci. Opština se prostire sa obiju strana rijeke Vrbas, nizvodno od Banjaluke, na površini od oko 400 km², sa prosječnom nadmorskom visinom od 125 m.

Najveći dio terena, sa lijeve strane rijeke Vrbas, leži na padinama i obroncima planine Kozare, osim uskog pojasa ravnice, pored Vrbasa i rječice Bukovice, od Zalužana do grada Laktaša, obuhvatajući Jablansko, Trnsko, Glamočansko i Jakupovačko polje. Od Laktaša, sve do rijeke Save, između Vrbasa i Potkozarja, u obliku lijevka nastaje i pruža se široko Lijevče polje. Veći dio područja na desnoj strani Vrbasa, koje se još naziva Župa, zauzimaju padine i obronci planine Crni vrh, osim uskog pojasa duž Vrbasa, od sela Šušnjara do Šeškovaca i doline rijeka Turjanice i Crkvene koje presijecaju ovaj teren.

Laktaši su zbog svog geografskog položaja oduvijek bili dobro povezani saobraćajnicama koje su vezivale zapadnu Evropu sa Jadranskim morem. Kroz predio današnjih Laktaša, još u doba Rimljana, prolazio je jedan od glavnih puteva od Jadranskog mora do rijeke Save i Panonije koji je povezivao Salonu (Solin kod Splita) i Servitium (Gradiška), gdje se spajao sa magistralnim putem Siscia (Sisak) – Sirmium (Sremska Mitrovica). I u današnje vrijeme u Laktaše se može vrlo jednostavno doći magistralnim putem M 16, koji se na dosta mjesta poklapa sa nekadašnjim rimskim putem, što je ujedno i glavna saobraćajnica ove regije. Ovim putem teritorija Laktaša je samo tridesetak kilometara sjeverno povezana sa značajnim međunarodnim saobraćajnicama, rijekom Savom i autoputem Zagreb – Beograd. Sa druge strane, ovim istim putem, dvadeset kilometara južno, Laktaši su povezani sa vodećim privrednim i kulturnim centrom u Republici Srpskoj – Banjalukom.

Drugi važan putni pravac odvaja se u mjestu Klašnice, tri km južno od Laktaša, na istok prema Prnjavoru i povezuje Krajinu, Posavinu i Semberiju sa Srbijom i Crnom Gorom.
Veliki značaj za povezanost opštine Laktaši sa susjednim i drugim državama ima aerdrom Banjaluka koji je udaljen svega 3 km od centra Laktaša. Aerodrom je izgrađen 1984. godine, a 1998. godine otvoren je za međunarodni civilni saobraćaj.