Gradovi partneri opštine Laktaši

Grad Budva, Crna Gora

Opština Laktaši njeguje vrlo bliske veze sa gradom Budvom, sa kojim je potpisana Povelja o bratimljenju. Poseban akcenat međusobne saradnje između Budve i Laktaša, stavljen je na oblast kulture i sporta gdje se nastoje poduzimati zajedničke aktivnosti koje su od interesa za razvoj prijateljskih odnosa.

Opština Čajetina, Srbija

Bratska saradnja između opština Laktaši i Čajetina počela je potpisivanjem Povelje o bratimljenju u junu 2009. godine. Od tog trenutka ove dvije bratske opštine razvijaju dobre međusobne odnose, unaprijeđuju ekonomski saradnju i razmjenjuju iskustva u svim oblastima javnog života.

Grad Zrenjanin, Srbija

Sporazumom o saradnji opštine Laktaši i grada Zrenjanina, Laktaši su dobili još jednog partnera  u oblasti lokalne samouprave, privrede, trgovine, turizma, kulture, prosvjete, sporta kao i u drugim oblastima javnog života.

Grad Seiersberg, Austrija

Uspostavljajući i razvijajući prijateljske odnose i međusobnu saradnju, opština Laktaši veoma dobro sarađuje sa gradom Seiersberg iz Austrije u cilju obostranog unaprijeđenja privrednog, tehnološkog i naučnog razvoja, infrastrukture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Grad Veria, Grčka

U toku su pregovori o bratimljenju i nastavku međusobne saradnje između opštine Laktaši i grada Veria.